Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 69

РЕШЕНИЕ № 69
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ДИМОВ, ЕГН – 0345065302 и на ДИМО ВИКТОРОВ ДИМОВ, ЕГН – 9901075301.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.