Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 690

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл.17, ал.1 т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Общинска програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” за промоция и профилактика на здравето.
2. Възлага на кмета на Община Русе реализирането на програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” за промоция и профилактика на здравето.