Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 691

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, общинският съвет реши:

1. Определя състав на Областния съвет по наркотичните вещества – Русе, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Нинова – служител на Община Русе;
СЕКРЕТАР: Милена Янкова – служител на Община Русе;
ЧЛЕНОВЕ: Д-р Теодор Оджаков – общински съветник;
Д-р Иван Стоянов – общински съветник;
Даниела Великова – Директор на дирекция „Здравни и социални дейности” при Община Русе;
Енчо Енчев – Директор на дирекция „Култура и образование”
Спасимир Димитров – Директор на дирекция „Сигурност и управление при кризи” в Община Русе
Д-р Никола Събев – Директор „Здравни дейности” Районен център по здравеопазване /РЦЗ/ – Русе;
Д-р Сиана Хаджииска – Директор дирекция ”Опазване на общественото здраве” РИОКОЗ – Русе;
Д-р Димитър Граматиков – Управител на ОДПФЗС – Русе;
Д-р Станислав Иванов – Началник ОЛЗ ОДПЗС – Русе;
Димитър Райнов – Началник РИО – Русе РИО на МОН;
Мариела ЛичеваГДКПД – Началник отдел ДАЗД – Русе;
Александър Иванов – съдия в Окръжен съд;
Петър Георгиев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура;
Д-р Елица Вълчева – Кумановa Финансов мениджър на Юридически факултет РУ „А. Кънчев”;
Петър Тодоров БОП ОДМВР – Русе;
Антоанета Ябанозова – ръководител младежки дейности в БЧК – Русе;
Ангел Боянов – Началник отдел Митница – Русе