Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 692

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за 49-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2009 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.