Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 694

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за участие на Община Русе в програмата на проект „Красива България” през 2010 година.