Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 695 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, и чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява г-н Игнат Христов Канев със званието „Почетен гражданин на град Русе“ за изключителните му заслуги за развитието и издигане на престижа на град Русе и на Русенския край.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)