Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 696 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общинският съвет реши:

Прекратява пълномощията на представител в Общото събрание на „Проект Русе” АД, дадени на Ферихан Ахмедова с Решение № 40/15.12.2011г. и на нейно място избира Айдоан Джелил за член на Общото събрание на дружеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)