Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 696

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:
1. Утвърждава допълване и промяна на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2009 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г.- Приложение № 19., както следва:
Функция „Образование”
Майя Ангелова Антонова – ОУ „Отец Паисий” гр.Мартен – възпитател
Татяна Кънчева Колева – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово – възпитател
Деляна Димова Димова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово – възпитател
Надежда Първанова Първанова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Николово – учител
Севдалина Стефанова Христова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово – учител
Веска Йорданова Радулова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово – учител
Снежана Великова Кирилова – ОУ „Г.С.Раковски” с.Ново село – възпитател
Ераник Хазар Цанева – НУ „Васил Априлов” с.Хотанца – учител
Християна Димитрова Христова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Семерджиево – учител
Красимира Недялкова Николова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Семерджиево – учител на мястото на Маринка Атанасова Великова – напуснала.
Дарина Иванова Григорова – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Семерджиево – възпитател
Марийка Великова Ангелова- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Семерджиево – учител
Нермин Самиева Мустафова – ЦДГ с.Ново село – учител на мястото на Дарина Иванова Димитрова – напуснала.
Стефка Николова Неделчева – ЦДГ с.Ново село – учител
Милена Георгиева Маринова – ЦДГ с.Ново село – учител