Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 697 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за месец септември и четвъртото тримесечие на 2013 г., както следва:
– 19.09.2013 г.
– 17.10.2013 г.
– 14.11.2013 г.
– 12.12.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)