Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 698 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за здравно–осигурителни вноски, което държавата има спрямо Лета Ангелова Помакова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)