Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 698

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.4 ал.1 и ал.4 от ПМС№46/26.02.2009 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава нов годишния размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2009 г. на делегираните от държавата дейности във функция, „Образование”, както следва:

ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ “

 

Д Е Й Н О С Т

Численост
бр.
било – става

Годишен ФРЗ
Лева
било – става

Средно годишен месечен лимит
Лева
било – става

311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”

712.5 – 715,5

4 828 129 – 4 836 788

402 344 – 403 066