Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 699 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 4 от ТЗ и чл.39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Венцислав Илиев Калчев като член на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика, като на негово място избира Никола Петров Михайлов.
2. Освобождава Венцислав Илиев Калчев като член на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, като на негово място избира Никола Петров Михайлов.
3. Освобождава Венцислав Илиев Калчев като член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, като на негово място избира Никола Петров Михайлов.
4. Прекратява пълномощията на представител в Общото събрание на „ВиК” ООД, дадени на Венцислав Илиев Калчев с Решение № 40/15.12.2011г. и на негово място избира Никола Петров Михайлов за член на Общото събрание на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)