Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 7 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 7
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя числения състав постоянните комисии, както следва:
ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА – 13 члена
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 11 члена
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 13 члена
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 9 члена
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 9 члена
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 11 члена
КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ 9 члена
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ 9 члена
МЛАДЕЖТА И СПОРТА 11 члена
ЗОРС 11 члена
КУКИ 9 члена
2. Избира следните членове на Постоянните комисии:
ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
1. Димитър Кънчев
2. Анжела Иванова
3. Йорданка Даневска
4. Марияна Иванчева
5. Владимир Ковачев
6. Людмил Радулов
7. Антон Данаилов
8. Венцислав Калчев
9. Борил Панайотов
10. Мирослав Славчев
11. Ферихан Ахмедова
12. Юлиян Гарелов
13. Пламен Цветков
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
1. Бедрос Пехливанян
2. Веско Маринов
3. Михаил Павлов
4. Йорданка Даневска
5. Събина Павлова
6. Иван Иванов
7. Александър Неделчев
8. Мирослав Манолов
9. Ферихан Ахмедова
10. Стефан Бучаков
11. Пламен Цветков
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Веско Маринов
2. Михаил Павлов
3. Тихомир Георгиев
4. Владимир Ковачев
5. Росен Иванов
6. Иван Иванов
7. Пламен Рашев
8. Мирослав Славчев
9. Ферихан Ахмедова
10. Орлин Танов
11. Искрен Веселинов
12. Анастас Георгиев
13. Борил Панайотов
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
1. Михаил Павлов
2. Емил Милушев
3. Марияна Иванчева
4. Наталия Кръстева
5. Тихомир Георгиев
6. Силвия Алексиева
7. Пенчо Милков
8. Юлиян Гарелов
9. Венцислав Илиев
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
1. Васил Пенчев
2. Елка Симеонова
3. Сашо Нунев
4. Орлин Дякав
5. Мария Димитрова
6. Христо Белоев
7. Вергилия Грънчарова
8. Дениз Зия
9. Стефан Бучаков
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
1. Кирил Панайотов
2. Пламен Кожухаров
3. Сашо Нунев
4. Иван Стоянов
5. Ервин Чакърян
6. Венцислав Калчев
7. Александър Неделчев
8. Мирослав Манолов
9. Теодора Константинова
10. Милан Николов
11. Камен Милков
КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ
1. Анжела Иванова
2. Владислав Атанасов
3. Орлин Дяков
4. Мария Димитрова
5. Силвия Алексиева
6. Христо Белоев
7. Борислав Българинов
8. Теодора Константинова
9. Венцислав Илиев
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ
1. Димитър Кънчев
2. Владислав Атанасов
3. Иван Стоянов
4. Росен Иванов
5. Антон Данаилов
6. Пламен Рашев
7. Станимир Станчев
8. Орлин Танов
9. Камен Милков
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
1. Кирил Панайотов
2. Пламен Кожухаров
3. Борислав Иванов
4. Людмил Радулов
5. Елка Симеонова
6. Антон Данаилов
7. Вергилия Грънчарова
8. Борил Панайотов
9. Мирослав Манолов
10. Дениз Зия
11. Станимир Станчев
ЗОРС
1. Васил Пенчев
2. Бедрос Пехливанян
3. Емил Милушев
4. Наталия Кръстева
5. Ервин Чакърян
6. Пенчо Милков
7. Венцислав Калчев
8. Борислав Българинов
9. Искрен Веселинов
10. Милан Николов
11. Анастас Георгиев
КУКИ
1. Емил Милушев
2. Анжела Иванова
3. Наталия Кръстева
4. Събина Павлова
5. Пенчо Милков
6. Анастас Георгиев
7. Борислав Българинов
8. Мирослав Славчев
9. Юлиян Гарелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)