Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 70 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 70
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект „Красива България” през 2012 година, със следните проекти:
1. Укрепване на покривна конструкция и каменен корниз на СОУ „Христо Ботев” в гр. Русе на обща стойност 266 598 лв., като съфинансирането от Община Русе е в размер на 166 623,75 лв. (62,50%).
2. Ремонт на „Дом за възрастни хора с физически увреждания” – кв. Средна кула на обща стойност 278 692 лв., като съфинансирането от Община Русе е в размер на 58 525,32 лв. (21,00%).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)