Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 70

РЕШЕНИЕ № 70
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Избира за Председател на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси Ренета Рашкова.
2. Избира зам.-председатели на Постоянните комисии, както следва:
• Любомир Владамиров /Атака/ – ПК по икономическа и инвестиционна политика;
• Стефан Бучаков /Инициатива Русе/ – ПК по бюджет и финанси;
• Лорен Милев /ГЕРБ/ – ПК по териториално и селищно устройство;
• Пламен Цветков /ППР/ – ПК по комунални дейности;
• Цветан Стефанов /Център/ – ПК по законност, обществен ред и сигурност;
• Силвия Крушкова /ДПС/ – ПК по здравеопазване и социална политика;
• Татяна Кънева /Атака/ – ПК по култура и религиозни въпроси;
• Димитър Кънчев /Герб/ – ПК по земеделие и екология;
• Минко Цочев /БСП/ – ПК по образование и наука;
• Мариян Савов /БСП/ – ПК по младежта и спорта.