Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 700 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява варианти за разширение на ул. „Бозвели“, както следва:
– участъка от ул. „Борисова“ до ул. „цар Шишман“ – първи вариант ;
– участъка от ул. „Цар Шишман“ до „Сарайски мост“ – втори вариант;
в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ /Сарайския мост“/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)