Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 701

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отхвърля предложението за създаване временна комисия относно изработване на предложение за мерки, които Община Русе следва да предприеме, с оглед влошаващата се икономическа и социална обстановка, в следствие на Световната икономическа криза.