Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 705 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основаниечл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да стане член наСдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“
  2. Определя за делегат Пенчо Милков – кмет на Община Русе, който да представлява общината в Общото събрание на Асоциацията.
  3. При невъзможност за участие на определения по т. 2 делегат, в заседание на Общото събрание той ще бъде заместван от Златомира Стефанова – зам.-кмет на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)