Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 705 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС Общински съвет – Русе реши:
1. Не приема направеното предложение чрез подписка, постъпила с Молба вх. № 654/04.10.2017г от инициативен комитет на местна гражданска инициатива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)