Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 705 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

Дава съгласие да се извърши делба, като:
В дял на Христина Георгиева Симова и Христина Димитрова Банкова да бъде поставено помещение със застроена площ от 64.85 кв.м. на първия етаж /партер/, достъпно от към улица „Александровска“ /сега офис на „Близу“/, което да се удълбочи до тази площ чрез „преместване“ на преградната стена към дъното до необходимата застроена площ, без да се прекъсва връзката между площите на банковия офис.
Възлага на Кмета на Община Русе да изготви инвестиционен проект, съобразно одобрения от Общински съвет – Русе вариант за делба.
Упълномощава Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице, да сключи съдебна спогодба, при която в дял на ищците Христина Георгиева Симова и Христина Димитрова Банкова да бъде поставен реален дял от магазин „Детмаг“, съобразно одобрения от Общински съвет – Русе вариант за делба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)