Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 71 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2016 г., както следва:
– 21.01.2016 г.
– 25.02.2016 г.
– 24.03.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)