Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 71

РЕШЕНИЕ № 71
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава име на улица в местност ”КАРИЕРАТА” в гр. Русе – „Кариерата”.
2. Задължава кмета на Община Русе да уведоми органите на МВР, поделенията на ВиК и Енергоснабдяване за именуваната улица.