Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 711

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.14, т.35 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион общинска собственост за продажба на абонаментни карти за градския транспорт, монтиран на ул. “Свети Наум”, спирка №22, с площ от 6,25 кв.м., и начална месечна наемна цена 38,98 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Павилион общинска собственост за продажба на абонаментни карти за градския транспорт, монтиран в ж.к. “Чародейка – юг”, ул.“Тодор Икономов”, срещу супермаркет №2, спирка №163, с площ от 4,29 кв.м.и начална месечна наемна цена 21,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
3. Павилион общинска собственост за продажба на абонаментни карти за градския транспорт, монтиран на ул. “Александровска”, срещу паметника на Альоша, спирка №169 с площ от 2,25 кв.м. и начална месечна наемна цена 22,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
4. Павилион за охрана с площ от 34,44кв.м. и два броя химически тоалетни с площ от 1,51 кв.м. всяка, до собствен имот – спортно игрище, в ж.к. „Дружба -І”, бул. „Васил Левски” и начална месечна наемна цена 178,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.14 и т.35, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.