Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 717

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 21 ал.1 и ал.6 от ЗОС,чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.205, т.2 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Приема Парцеларен план за техническа инфраструктура на обект „Доизграждане на колектор-Чародейка и отливен канал до река Дунав”.