Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 719

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл.79 от Администратичнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе приета с Решение № 270, прието с Протокол №16 от 17.07.2008 г. и утвърдена с Решение № 479 по Протокол 23/19.02.2009 г. на ОбС Русе както следва:
Чл.11 добива следната редакция: „Куче без надзор се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.”