Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 720 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

 
 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, Общински съвет Русе реши:
 Приема Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019).
  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)