Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 721 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема План за действие на Община Русе /2018-2020 г./ (приложение № 1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Изтеглете цялото решение от тук!