Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 721 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл.16, ал.1 от Наредба №1за общинската собственост; във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 38, ал. 2, раздел II, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. за срок от пет години, при начална тръжна месечна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1. Позиция №116-Б, намираща се в гр. Русе, бул. „Христо Ботев”, пресечката след светофара-посока „Печатни платки”, с размери 4,00/3,00 м.;
2. Позиция №189, намираща се в гр. Русе, бул. „Липник”, в дясно, посока КАТ, преди комплекс „Империал”с резмери 4,00/3,00 м.;
3. Позиция №197-А, намираща се в гр. Русе, бул. „Липник”, посока КАТ – център, преди бензиностанция „Гея”с резмери 4,00/3,00 м.;
4. Позиция № 29, намираща се в гр. Русе, вход от София, в разделителната ивица с размери 4,00/3,00 м.;
5. Позиция № 48, намираща се в гр. Русе, бул. “България” в разделителната ивица, преди Дунав мост с размери 4,00/3,00 м.;
6. Позиция № 151, намираща се в гр. Русе, в тревната площ, кръгово движение “Цар Освободител”, срещу РДВР, по посока Кооперативен пазар с размери 4,00/3,00 м.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)