Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 722 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Приема Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)