Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 722

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Избира доц. Васил Пенчев за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
2. Избира доц. Васил Пенчев за делегат в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”.