Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 723 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по Проект „Красива България“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране през 2018 г. в размер на 51% от общата стойност на проекта или до 84 526 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)