Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 723 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т.6, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион №8 за продажба на цветя, с площ от 6,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, гр. Русе, ул. „Петър Берон” и ул. „Света Троица”, (пред кафе”Шенген”), елемент на зоната за разполагане на цветни пазари в ЦГЧ и начална месечна наемна цена 110,00лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за обличане на копчета, с площ от 3,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул.”Велико Търново” и ул. „Княжеска” и начална месечна наемна цена 16,00 лв. – т.506 от общата схема.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,00 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. ‘”Дружба-3”, кв. 594 и начална месечна наемна цена 22,00 лв. – т.509 от общата схема.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,25 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ъгъла на ул. ”Ниш” и ул. ”Бистрица” и начална месечна наемна цена 28,00 лв. – т.500 от общата схема.
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за ветеринарна аптека и агроаптека, с площ от 71,25 кв. м., намиращ се в гр. Русе, бул. ”Родина”, до Кооперативния пазар и начална месечна наемна цена 319,00 лв. – т.507 от общата схема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)