Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 723

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.3 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели, общинският съвет реши:

1. Определя кандидатите, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе за мандат 2010 – 2015 г., съгласно приложен списък.