Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 726

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.46, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет – Русе реши:

1. Освобождава Тодор Тодоров като член на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, като на негово място избира за член на посочените комисии Светла Мирчева Иванова.
2. Освобождава Николай Станчев като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, като на негово място избира за член на посочените комисии Георги Колев Илиев.
3. Освобождава Веско Маринов като член на Постоянната комисия по младежта и спорта, като на негово място избира Кирил Панайотов.
4. Освобождава Васил Пенчев като член на Временната комисия по жилищно настаняване, като на негово място избира Кирил Панайотов.
5. Освобождава Ростислав Златарски като член на Временната комисия по приватизация.
6. Избира Искрен Веселинов за член на Временната комисия по приватизация.