Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 727

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема декларация на Общински съвет – Русе.