Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 729 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2018 г., както следва:
– 25.01.2018 г.
– 22.02.2018 г
– 22.03.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)