Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 729

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

І. Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
§ 1. Изменя чл.2, ал.6, както следва:
Досегашна алинея (6) със съдържание: „За обектите, които не се ползват целогодишно за периода, в който не се ползват се заплаща 20% от договорената наемна цена за тези, разположени в учебните заведения, а тези с договори към отдел “Наемни отношения – 50%”.
Добива нова редакция:
(6) 6.1.За обектите, разположени в учебните заведения, които не се ползват целогодишно за периода, в който не се ползват се заплаща 20% от договорената наемна цена;
6.2. За обектите по чл.2, ал.1, т. 20-Б. – басейни, т.33.2. и т.33.3. – автомати, хладилни витрини, фризери за сладолед, машинии и др, т.40 – атракциони – люлки, надуваеми батути и др. панаирни съоръжения, за периода 01.05. – 30.09. на годината се заплащат наеми по цените на чл.2, ал.1, в зависимост от основното предназначение на обекта.
6.3. За обектите по чл.2, ал.1, т.20-Б. – басейни и допълнителните площи към обектите, които не се ползват целогодишно за периода 01.10.-30.04. на годината се заплащат 20% от договорената наемна цена.