Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 73

РЕШЕНИЕ № 73
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости данъчно задължение на Венета Димитрова Ахмедова от гр.Русе, ул.Н.Й.Вапцаров 21, вх.7, ет.7.