Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 730 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Протокол № 2/08.08.2013 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. на МТС, назначена със Заповед № РД 01/3611/02.12.2011 г., Общинският съвет реши:
1.Утвърждава промяна в курсове по градски линии с №№ 6, 7, 9, 15, 16 и 20, както следва:
1.1. по линия № 6 (делнично зимно и лятно разписание) – от Асфалтова база в 20,50 ч., вместо в 21,05 ч. (Приложения № 1).
1.2. по линия № 7 (зимно и лятно празнични съботни и неделни разписания) – от Гара Разпределителна в 19,35 ч., вместо в 20,00 ч. (Приложения №1).
1.3. по линия № 9 (празнично лятно разписание и делнично лятно и зимно разписание) – от Чародейка (делнично лятно разписание) в 11,05 ч., 7,18 ч. и 8,18 ч. вместо в 10,50 ч. 7,15 ч. и 8,15 ч. ; от Чародейка (празнично лятно разписание) в 11,25 ч., 15,35 ч. и 16,35 ч. вместо в 11,15 ч. 15,25 ч. и 16,25 ч.; от Чародейка (делнично зимно разписание) в 7,18 ч. и 8,18 ч. вместо в 7,15 ч. и 8,15 ч. (Приложение № 1).
1.4. по линия № 15 (празнично зимно и лятно разписание) – от КАТ в 20,00 ч., вместо в 19,45 ч. и от Долапите в 20,35 ч., вместо в 20,20 ч. (Приложения № 1).
1.5. по линия № 16 (делнично зимно и лятно разписание и празнично зимно и лятно разписание) – от Гара Разпределителна в 06,00 ч., вместо в 06,10 ч. (Приложения № 1).
1.6. по линия № 20 (делнично зимно и лятно разписание) – от Русенска корабостроителница в 17,05 ч., вместо в 16,30 ч. (Приложения № 1).
2. Утвърждава промяна в лятното делнично разписание на 30-та автобусна линия, като курсовете с час на тръгване от кв. Чародейка в 14,05 ч. и от х-л Рига в 14,35 ч. се съкращават и се добавят два нови курса, с час на тръгване от кв. Чародейка в 18,55 ч. и от х-л Рига в 19,25 ч. (Приложение № 1).
3. Утвърждава частична промяна в маршрута на линия № 4 с удължаване до кв. Слатина, както следва: ж.к. Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, бул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг, ул. Филип Станиславов, п.в. Розова долина, ул. Шипка, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Плиска /ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, ИЗОМА кв. Слатина. Утвърждава приложените делнични (зимни и летни) разписания по този маршрут (Приложения № 2).
4. Утвърждава частична промяна в маршрута на линия № 12 с удължаване до кв. Слатина, както следва: Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, бул. България, Дунав мост, кв. Слатина, бул. Тутракан, Захар Био. Утвърждава приложените делнични (зимни и летни) разписания по този маршрут (Приложения № 3).
5. Утвърждава ново делнично (лятно и зимно) разписание на линия № 28 (Приложение № 4).
6. Утвърждава частична промяна в маршрута на линия № 25 с начален /краен пункт „Захар Био“, вместо хотел „Рига“, както следва: кв. Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в Охлюва, бул. Мидия Енос, ул. Борисова, бул. Скобелев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био. Утвърждава приложените делнични и празнични (зимни и летни) разписания по този маршрут (Приложения № 5).
7. Утвърждава частична промяна в маршрута на линия № 23 с изключване на сп. х-л Рига (посока от Болницата към кв. Дружба 3), както следва: Болницата /МБАЛ/, ул. Независимост, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, п.в. Хр. Ботев, бул. Хр. Ботев, бул. В. Левски, ул. Даме Груев, бул. Гоце Делчев, кв. Дружба-3 /бл. 45/. Утвърждава приложеното делнично (зимно и лятно) разписание по този маршрут. (Приложение № 6).
Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)