Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 731

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Създава Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие.
2. Приема Правилник устройството и дейността на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие.

Изтеглете Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие от тук!