Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 74

РЕШЕНИЕ № 74
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Избира ръководство на комисията по решение № 12/15.01.2008 г. на Общински съвет – Русе в състав: Иван Григоров – председател и Мирослав Славчев – зам.-председател.