Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 741 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 14.02.2022 г. до 04.03.2022 г. включително, за срок от деветнадесет календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №31 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

            2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2022 г. до 27.02.2022 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Приста скаут“, ЕИК 204950030, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №32 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

          3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2022 г. до 01.03.2022 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, ЕИК 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №33 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

          4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2022 г. до 02.03.2022 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №34 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/ 19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе.

            5. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК:  206648600, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион № 32 за търговска дейност, с размери 2,00м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв.м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразни подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 19.10.2021 г. и Разрешение за поставяне №133/19.10.2021 г. на Главния архитект на Община Русе, за срок от 12 календарни дни разпределени както следва:

– за периода от 14.02.2022 г. до 20.02.2022 г. включително (7 календарни дни)

            – за периода от 28.02.2022 г. до 04.03.2022 г. включително (5 календарни дни).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)