Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 741 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, Общинският съвет реши:

1. Одобрява План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)