Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 742 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №46 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната тревна ивица, срещу ТЕЦ;
  2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №78 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. „България“, вдясно посока София (КАТ);
  3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №117-A от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ”Васил Левски”, преди бул. „Христо Ботев“;
  4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №145-A от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. „Бозвели“, вдясно, посока бул.“Ц. Освободител“;
  5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №171 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „Христо Ботев“, вляво, по посока център;
  6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №182 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над          3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул .“Ген. Скобелев“, южно от у-ще „Иван Вазов“;
  7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №189-A от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. “Липник”, в тревната площ срещу търговски комплекс „Изток”;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)