Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 743 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да включи в кандидатурата си за Европейска столица на културата през 2019 г. като партньор Община Гюргево (Румъния) за създаване на трансграничен регион, с цел подготовка и реализация на културна програма с европейско измерение, базирана на културно сътрудничество и в съответствие с целите на инициативата „Европейска столица на културата“.
2. Одобрява Проекта на Споразумение за сътрудничество между Община Русе и Община Гюргево относно кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)