Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 744 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и месната администрация, чл. 6в, ал. 1 от ЗМДВИП, във ръзка с извънредната епидемична обстановка и въведените временни рестриктивни противоепидемични мерки, Общинският съвет реши:

            Дава съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски за периода от 01.10.2021 г. до преустановяването на извънредната епидемична обстановка в страната, в който е ограничена или преустановено дейността на наемателите, поради настъпили обективни причини, за наетите общински обекти по договори за наем, както следва:

            1. Договори за наем №№6268/ 19.01.2021 г. и 6348/ 19.09.2021 г. между Община Русе и Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ ЕИК: 205381297;

            2. Договор за наем №6349/ 09.09.2021 г. между Община Русе и Народно читалище „Гюнеш – 2012“ , ЕИК 176326733

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)