Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 745 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 8 от Раздел IV на учредителен акт на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема актуализирания бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

Актуализиран бюджет на общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“ за 2013г.
Приходи
Разходи
1. Субсидия от бюджета на Община Русе за 2012г. за учредяване на фондация „Русе – град на свободния дух“
10    000 лв.
1. Човешки ресурси,
в т.ч. 5 бр. експерти (сумата включва възнаграждения и хонорари за експертите, вкл. всички дължими данъци и осигуровки)
10    500 лв.
2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2013г. за подкрепа на дейността на  фондация „Русе – град на свободния дух“
80 000 лв.
2.  Външни услуги,
в т.ч. юридическо и счетоводно обслужване, банкови и др.  тáкси, устен и писмен превод, телекомуникации, уебдизайн, графичен дизайн, консултантски услуги, редакция предпечат и печат на книжно тяло, фото- и видеозаснемане и монтаж)
44 000 лв.
3. Частни дарения
21 000 лв.
3.  Рекламна и медийна кампания,
в т.ч. печатна, външна и онлайн реклама и изработване на рекламни сувенири
25 450 лв.
 
4.  Командировки в страната и чужбина
 9 500 лв.
5. Организиране на специални събития за представяне и популяризиране на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.,
в т.ч. 2 бр. заседания на Обществения съвет при фондацията и 1 бр. международна конференция
    3 700 лв.
6. Организиране на културна програма, съпътстваща подготовката на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.
    6 350 лв.
7. Канцеларски материали и пособия
     500 лв.
8. Закупуване на техническо оборудване (2 бр. лаптопи, 1 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. принтер)
     3 000 лв.
 
9. Други (представителни) разходи
      8 000 лв.
Общо приходи:
111 000 лв.
Общо разходи:
111 000 лв.
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (засл. проф. В. Пенчев)