Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 748 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.21а, ал.3 от ЗМСМА и Чл.6.(1) Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе, общинският съвет реши:

1. Насрочва конкурс за избор на Обществения посредник на територията на Община Русе на 15.11.2013г. от 14 часа в Заседателна зала Община Русе, площад „Свобода” 6.
2. Създава комисия, която да проведе конкурса и избира за нейни членове, както следва:
Председател: Теодора Константинова
Членове: Васил Пенчев, Емил Милушев, Наталия Кръстева, Димитър Кънчев, Бедрос Пехливанян, Марияна Иванчева, Росен Иванов, Събина Павлова, Пламен Рашев, Пенчо Милков, Никола Михайлов, Искрен Веселинов, Айлин Абилова, Анастас Георгиев, Борислав Българинов, Мирослав Славчев.
3. Възлага на председателя на ОбС – Русе да обявява конкурса публично чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)