Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и 53 от ЗОС, както и чл.20, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Създава работна група, която след като се запознае с всички данни и изслуша съответните длъжностни лица да извърши анализ на състоянието на “Паркстрой” ЕООД. Избира за ръководител Искрен Веселинов и за членове: Мирослав Славчев, Йорданка Даневска, Силвия Алексиева, Айдоан Джелил, Анастас Георгиев – общински съветници и Георги Игнатов и Анелия Георгиев – представители на общинска администрация.
2. Работната група да внесе доклад с изводите си за заседанието на ОбС – Русе през месец декември.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)