Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 75

РЕШЕНИЕ № 75

Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи както следва:

М-ст “Астарджийка’, з-ще Средна кула
Кадастрален район 410

ползвател

БС

площ

ст. в лв

м-в

№ парцел

стар

нов

1

Венка Костадинова Кулева

17

0,510

252,96

41

3

113

2

Стоянка Бонева Иванова

17

0,519

257,42

41

4

114

3

Олга Иванова Великова

17

0,500

248,00

41

6

116

4

Н-ци на Иван Ганчев Стоянов

17

0,484

240,06

41

7

117

5

Бистра Светославова Найденова

17

0,521

258,42

41

9

119

6

Виолета Асенова Велчева

17

0,526

260,90

41

11

121

7

Здравка Георгиева Христова

17

0,579

287,18

41

12

122

8

Стоилка Първанова Цветанова

17

0,488

242,05

41

13

123

9

Надежда Иванова Накова

17

0,526

260,90

41

14

124

10

Н-ци на Пенка Пенкова Пенева

17

0,512

253,95

41

15

125

11

Димитра Георгиева Неделчева

17

0,555

275,28

41

16

126

12

Георги Христов Георгиев

17

0,522

258,91

41

18

128

13

Йордан Цонев Пенчев

17

0,523

259,41

41

19

129

14

Н-ци на Славчо Великов Пълов

17

0,531

263,38

41

20

130

15

Иван Йорданов Стоянов

17

0,550

272,80

41

21

131

16

Калинка Димова Григорова

17

0,531

263,38

41

22

132

17

Петър Кирилов Петров

17

0,602

298,59

41

23

133

18

Минчо Георгиев Петров

17

0,845

419,12

41

24

134

19

Н-ци на Стефан Симеонов Лазаров

17

0,618

306,53

41

25

135

20

Стоян Стоянов Стоянов

17

0,557

276,27

41

26

136

21

Калчо Костадинов Калчев

17

0,600

297,60

41

27

137

22

Ася Младенова Кесерова

17

0,532

263,87

41

28

138

23

Стилиана Маринова Димитрова

17

0,550

272,80

41

29

139

24

Недялка Христова Димитрова

17

0,626

310,50

41

33

143

25

Гинка Георгиева Иванова

17

0,636

315,46

41

34

144

26

Иванка Стоилова Минчева

17

0,627

310,99

41

35

145

27

Юлия Илиева Труфева

17

0,693

343,73

41

36

146

28

Лиляна Николова Николова

17

0,642

318,43

41

37

147

29

Христо Николов Петров

17

0,687

340,75

41

38

148

30

Евгени Василев Бобилов

17

0,703

348,69

41

39

149

31

Георги Николов Йорданов

17

0,756

374,98

41

40

150

32

Симеонка Асенова Карамитева

17

0,818

405,73

41

42

152

33

Любомир |Йорданов Маринов

17

0,556

275,78

41

43

153

34

Н-ц- на Тодор Иванов Николов

19

0,676

335,30

42

1

33

35

Кръстинка Милкова Мицова

19

0,590

292,64

42

2

34

36

Спасийка Петрова Славчева

19

0,517

256,43

42

3

35

37

Стефанка Стоянова Пенчева

19

0,474

235,10

42

5

37

38

Вена Пенчева Георгиева

19

0,488

242,05

42

6

38

39

Енчо Николов Колев

19

0,506

250,98

42

7

39

40

Дона Петкова Николова

19

0,480

238,08

42

8

40

41

Маргарита Иванова Маринова

19

0,498

247,01

42

9

41

42

Цвятко Иванов Цветков

19

0,462

229,15

42

10

42

43

Керанка Иванова Стоянова

19

0,625

310,00

42

11

43

44

Трендафилка Стефанова Чолакова

19

0,592

293,63

42

12

44

45

Лиляна Иванова Златева

19

0,503

249,49

42

13

45

46

Георги Димитров Георгиев

19

0,509

252,46

42

15

47

47

Георги Кирилов Георгиев

19

0,458

227,17

42

16

48

48

Никола Райков Николов

19

0,512

253,95

42

17

49

49

Красимира Йорданова Петрова

23

0,564

279,74

44

3

3

50

Добри Любенов Димитров

24

0,719

356,62

45

1

611

51

Н-ци на Димитър Йорданов Цонев

24

0,613

304,05

45

2

612

52

Станчо Коев Петков

24

0,539

267,34

45

3

613

53

Бяно Колев Бянов

25

0,742

368,03

45

4

614

54

Стилиян Христов Велев

25

0,692

343,23

45

5

615

55

Иван Иванов Иванов

25

0,569

282,22

45

6

616

56

Снежанка Тодорова Петрова

25

0,668

331,33

45

7

617

57

Раца Гюрова Августинова

25

0,613

304,05

45

8

618

58

Вълко Благословинов Цонев

25

0,649

321,90

45

9

619

59

Тодор Маринов Драгоев

25

0,504

249,98

45

10

620

60

Н-ци на Левен Арсенов Томанов

28

0,489

242,54

47

1

560

61

Мюзекя Мехмед Думанлъ

28

0,488

242,05

47

2

561

62

Красимир Стефанов Андонов

28

0,468

232,13

47

3

562

63

Н-ци на Петър Маринов Колев

28

0,488

242,05

47

4

563

64

Илия Маринов Иванов

28

0,505

250,48

47

5

564

65

Атанас Василев Атанасов

28

0,471

233,62

47

39

598

66

Димка Петрова Костова

28

0,535

265,36

47

40

599

67

Арангел Василев Ранов

28

0,480

238,08

47

41

600

68

Н-ци на Енчо Петров Плачков

28

0,489

242,54

47

42

601

69

Христо Петров Диков

28

0,496

246,02

47

43

602

70

Михаил Костадинов Цанев

28

0,533

264,37

47

44

603

71

Райна Георгиева Минчева

29

0,504

249,98

48

1

520

72

Кирил Тодоров Жечев

29

0,629

311,98

48

2

521

73

Цветана Лукова Муховска

29

0,539

267,34

48

3

522

74

Златка Марчева Петкова

29

0,410

203,36

48

4

523

75

Илия Антонов Киров

29

0,638

316,45

48

5

524

76

Радка Тодорова Димитрова

29

0,515

255,44

48

6

525

77

Иван Пасев Иванов

29

0,550

272,80

48

7

526

78

Иван Николов Карабуров

29

0,497

246,51

48

8

527

79

Божик Спасов Мецов

30

1,098

544,61

49

1

502

80

Светломир Божиков Мецов

30

0,590

292,64

49

2

503

81

Станка Костадинова Досева

30

0,654

324,38

49

4

505

82

Н-цина ЛюбаИлиева Дърмонджиева

30

0,607

301,07

49

6

507

83

Георги Петков Цветков

30

0,704

349,18

49

7

508

84

Велико Димитров Сяров

30

0,692

343,23

49

8

509

85

Стоянка Стойнова Йорданова

30

0,547

271,31

49

9

510

86

Андрей Иванов Андреев

30

0,637

315,95

49

11

512

87

Илия Георгиев Цветанов

30